RU | UZ | ENQuloqlarni plastikasi (otoplastika)


Quloqlar inson tanasining kichik bir qismi bo’lgani bilan estetik jihatdan juda ham katta ahamiyatga ega bo’lgan tashqi a’zo deb hisoblanadi.

batafsil ma'lumotlar...


Mazkur plastik amaliyot kim uchun ko’rsatilgan?


Ko’pincha quloqlar plastikasi quloqlar shakli bemor uchun qoniqarli bo’lmagan holatda o’tkaziladi. Otoplastika odatda «shalpangquloq» shaklini korrektsiya qilish, turli jaroxatlardan so’ng paydo bo’lgan yoki tug‘ma quloq deformatsiyasini bartaraf etish uchun bajariladi.

batafsil ma'lumotlar...


Otoplastika turlari


Mazkur plastic operatsiyaning ikki turi farqlanadi: estetik otoplastika va rekonstruktiv otoplastika.

batafsil ma'lumotlar...


Amaliyot o’tkazilishidan oldin bemor uchun qanday ma’lumot foydali bo’lishi mumkin?


Otoplastika ko’pincha maxalliy og‘riqsizlantirish yordamida o’tkaziladi. Odatda yosh bolalarda operatsiya bajarilishiga zarurat paydo bo’lganida umumiy anesteziyaga ham ko’rsatma kelib chiqishi mumkin.

batafsil ma'lumotlar...


Amaliyotdan so’nggi davr


Amaliyotdan keyin bemorlar ba’zan quloqlar sohasida kuchsiz og’riqqa shikoyat qilishlari mumkin. Operatsiya sohasida yumshoq tuqimalarning shishlari odatda 2 xafta davomida yuqolib ketadi.

batafsil ma'lumotlar...


Qanday holatlarda amaliyotdan voz kechish tavsiya etiladi?


  • Aktiv fazada infektsion kasalliklar aniqlangan holatda
  • Og’ir somatik patologiya aniqlangan holatda
  • Qalqonsimon bezning giperfunktsiyasida
  • Endokrin tizimining kasalliklari aniqlangan xolatda
  • Qon ivishi buzulishida
  • Qandli diabet kasalligida
  • Onkologik kasalliklar aniqlangan holatda

batafsil ma'lumotlar...